Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2020

be-awesome-today
19:44
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
be-awesome-today
19:43
Nie ma nic złego w marzeniach, ciężkiej pracy albo przegranej. Wstydzić można się jedynie tego, że się nie próbowało.
— Jennifer Probst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
be-awesome-today
19:36
3166 7a6b
Reposted fromeffic effic vianiskowo niskowo

February 10 2020

be-awesome-today
22:09
1406 5826 500
<3
Reposted bykrolfasolekKejstyna

February 07 2020

be-awesome-today
15:15
8356 6589
Chyba mi nie wyszło... Siedem miesięcy temu powiedziałam "TAK".

January 19 2020

be-awesome-today
20:17
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viaeazyi eazyi
be-awesome-today
20:16
0252 efc1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
be-awesome-today
20:09
6889 1812
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweruskowa weruskowa
be-awesome-today
20:03
9868 3fdc 500
Reposted fromZircon Zircon vianiskowo niskowo
be-awesome-today
20:00
be-awesome-today
19:59
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne

December 22 2019

be-awesome-today
17:19
- Skąd to się u ciebie bierze? - Niby co? - Taka rezygnacja. Mam wrażenie, że w ogóle w siebie nie wierzysz.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
be-awesome-today
17:08
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommhsa mhsa vialaparisienne laparisienne
be-awesome-today
17:08
6422 f232

November 12 2019

be-awesome-today
20:17
0307 118c 500
Warszawa - 11 listopada

October 06 2019

be-awesome-today
18:01
2062 b65c 500
Kopiec Krakusa
Reposted bylaparisiennecarmenlunacotarskyabsurdalnalottibluebellbehindmyeyelidsimpulsivee
be-awesome-today
17:55
2022 29f8 500
Reposted bylaparisienneensomme
be-awesome-today
17:41
1971 90e2 500
Tatry Mountain
be-awesome-today
17:36
1950 c95c 500
Poniatówka
be-awesome-today
17:35
1949 51ad 500
Czekam na Niego...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...