Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2019

be-awesome-today
17:55
2022 29f8 500
Reposted bylaparisienneensomme
be-awesome-today
17:41
1971 90e2 500
Tatry Mountain
be-awesome-today
17:36
1950 c95c 500
Poniatówka
be-awesome-today
17:35
1949 51ad 500
Czekam na Niego...

July 23 2019

be-awesome-today
21:34
6737 e914 500
with husband

July 19 2019

be-awesome-today
20:45
3914 3859 500
6.07.2019r. <3
Reposted byYasLair YasLair

April 25 2019

be-awesome-today
19:46
2014 9de5 500
Rok temu było tak samo.
Reposted fromzakropkowani zakropkowani

February 12 2019

be-awesome-today
18:53
2675 3603 500
Reposted bySkydelanawakeninthemiddleofnowherelenifcagafztar

November 10 2018

be-awesome-today
17:36
be-awesome-today
17:36
Dla Ciebie mógłbym wszystko zmienić.
Mógłbym nawet uwierzyć.
Naprawdę na dużo mnie stać.
— Myslovitz - Dla Ciebie
be-awesome-today
17:36
0983 155a 500
Reposted fromwyczes wyczes viacoolstorybro23 coolstorybro23
17:34
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna vialaparisienne laparisienne
be-awesome-today
17:33
Nienawidziłem poranków. Przypominały, że noc ma swój koniec i trzeba znowu radzić sobie z myślami.
— Janusz Leon Wiśniewski, "Samotność w sieci"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 vialaparisienne laparisienne
be-awesome-today
17:31
be-awesome-today
17:31
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viapierdolony pierdolony
be-awesome-today
17:30
4779 9e60
Reposted fromwarsaw warsaw

October 12 2018

be-awesome-today
23:29
2327 a291 500
Reposted fromem82 em82
be-awesome-today
23:27

September 21 2018

be-awesome-today
23:53

August 17 2018

be-awesome-today
22:03
3641 e51e 500
Reposted fromdilma dilma viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...