Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

be-awesome-today
10:45
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viacoolstorybro23 coolstorybro23
be-awesome-today
10:43
10:42
7567 df12 500
be-awesome-today
10:42
be-awesome-today
10:42
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat vialaparisienne laparisienne
be-awesome-today
10:42
9867 a96d 500
Reposted fromkattrina kattrina vialaparisienne laparisienne
be-awesome-today
10:41
7334 0564
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern vialouve louve
be-awesome-today
10:40
9233 22b3 500
Reposted fromniewychowana niewychowana vialouve louve
be-awesome-today
10:40

Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy Ci pomogli.

— John E. Southard
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialouve louve

September 21 2017

09:10
1096 4673
Reposted fromsoplica soplica vianiskowo niskowo
be-awesome-today
09:09
Ta książka jest dla tych, którzy stracili ukochaną osobę.  Budzili się z płaczem i z płaczem zasypiali. Musieli zrozumieć, że to nic strasznego czuć się źle. Sam fakt przetrwania nie wymaga siły, to tylko wegetacja z dnia na dzień. Kto nauczy się żyć pomimo wszystko, odniesie zwycięstwo.
— Jasinda Wilder "Tylko Ty"
Reposted fromdreamadream dreamadream vianiskowo niskowo
be-awesome-today
09:09
Wszystkojednieje.
— Miron Białoszewski
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 vianiskowo niskowo
be-awesome-today
09:09

Ważne jest, aby pozwolić pewnym rzeczom odejść. Uwolnić się od nich. Odciąć. Zamknąć cykl. Nie z powodu dumy, słabości czy pychy, ale po prostu dlatego, że na coś już nie ma miejsca w twoim życiu. Zamknij drzwi, zmień płytę, posprzątaj dom, strzepnij kurz. Przestań być tym, kim byłeś. Bądź tym, kim jesteś.

— Paulo Coelho, Zahir
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
09:08
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viapomruki pomruki
be-awesome-today
09:07
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viapomruki pomruki
be-awesome-today
09:07
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viapomruki pomruki
be-awesome-today
09:05
Nie jestem fanem spotykania ludzi, nie czuję takiego zobowiązania.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
be-awesome-today
09:05
Na razie żyję, choć to życie trzeba wziąć w cudzysłów.
— Aleksandra Lipczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
be-awesome-today
09:04
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
be-awesome-today
09:04
2503 6615 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl