Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

be-awesome-today
19:43
6376 d499
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianiskowo niskowo
be-awesome-today
19:42

Wolność nie polega na robieniu tego, czego chcesz, a na nie robieniu tego, czego nie chcesz.

— mądrość gier online ;)
Reposted frombanitka banitka vialaparisienne laparisienne
be-awesome-today
19:41
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet vialaparisienne laparisienne
be-awesome-today
19:39
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
be-awesome-today
19:39
Chyba właśnie po tym można poznać ludzi naprawdę samotnych. Zawsze wiedzą, co robić w deszczowe dni.
— S. King, Christine
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
be-awesome-today
19:39
- Jakby pojawiły się kłopoty… masz mój numer?
- Mam.
- Usuń.
Reposted fromnemomen001 nemomen001 vianiskowo niskowo
be-awesome-today
19:38
Byłeś tylko na chwilę, zabrałeś dwa lata życia.
Reposted fromorchis orchis viarealityisabitch realityisabitch
be-awesome-today
19:06

Co czyni człowieka atrakcyjnym?
Wiele rzeczy.
Spokój jest jedną z nich.

Jeśli ktoś jest w pokoju z samym sobą,
spokojny,
czuje się komfortowo,
wtedy jest atrakcyjny.

Lubimy być w towarzystwie ludzi, którzy są w pokoju z samym sobą.

Ktoś, kto nie jest w konflikcie ze sobą,
naprawdę,
to może być rzadkie,
ponieważ zawsze jesteśmy uczeni czegoś przeciwnego.

"Nie jesteś wystarczający,
musisz być kimś więcej."
Aby być lepszym, musisz się sobie przeciwstawić.

To jest uczone jako naturalna kolej rzeczy,
to wszystko jest brane zbyt osobiście.

Jeśli masz więcej, to znaczy, że BĘDZIESZ kimś więcej.
Jeśli jesteś lepszy w tym czy tamtym, to znaczy że TY jesteś lepszy.

Jak rzadko się zdarza, aby ten, kto rozwija się naturalnie,
tak jak zaprojektowała nas natura - przez praktykę i powtarzanie,
i mimo to cały czas,
zawsze,
on lub ona zdaje sobie sprawę,
że on lub ona,
wystarczy.

— Adam Oakley
Reposted bykmjchapstick
be-awesome-today
19:05
5391 553c
No jak...?
Reposted byagainnagainmay29thwindybaytruewhiteshadeofblackleyleealeanderbanitkamoglismywszystkobibisiczarnakotka22worthit

August 05 2017

be-awesome-today
10:30
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
be-awesome-today
10:30
7379 7c67
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose vianiskowo niskowo
be-awesome-today
10:28
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran vianiskowo niskowo
be-awesome-today
10:28
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vianiskowo niskowo
be-awesome-today
10:27
Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w Sieci"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiskowo niskowo
be-awesome-today
10:23
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
be-awesome-today
09:21
I to jest chyba to, co tak bardzo uzależnia mnie od niego. To uczucie, że nie można przeżyć bez niego czegoś „równie dobrego” albo czegoś „lepszego”. Po prostu nie można. 
(...) 
I że to akurat mam takie ogromne szczęście z nim przeżywać. I że tego nie wyjaśni żaden psycholog i że sama Horney, gdyby jeszcze żyła, także nie potrafiłaby tego wyjaśnić. I że nawet gdyby mogła, to ja i tak nie chciałabym tego słuchać. 
— "Kulminacje" J. L. Wiśniewski
Reposted byMsChocolatebajaderraalmostloverultrafioletowaRozanopalcaJutrzenkaonlyhope

July 29 2017

be-awesome-today
13:43
Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą.
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrał ją ze sobą.

Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń.
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę.
Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką.
Jeśli pójdę z innym, nie mów, że serce Ci pękło.
— Skubas
Reposted fromniskowo niskowo vialaparisienne laparisienne
be-awesome-today
13:38

July 27 2017

be-awesome-today
18:11
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall vianiskowo niskowo
be-awesome-today
18:07
Takie jest życie. Nigdy nie wiadomo, co cię może spotkać, po prostu trzeba mieć dość siły, by temu podołać. Trzeba ufać, że wszystko będzie dobrze, i mieć trochę wiary.
— Melissa Hill
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl