Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

be-awesome-today
22:50
3167 dd98
Reposted fromPanCzapka PanCzapka

October 12 2017

be-awesome-today
17:02
"- K...
- Jak Ty pięknie do mnie mówisz."

October 07 2017

be-awesome-today
14:42
I zawsze będę myślał, jak by to było, gdybym wówczas,
Gdybym umiał, gdybym tylko...
— Kortez - Dobry moment

October 06 2017

be-awesome-today
22:05
4780 f75f
Reposted fromdailylife dailylife vianiskowo niskowo
be-awesome-today
22:02
Po prostu się za bardzo do Ciebie przyzwyczajam. A odzwyczajenie się raczej łatwe nie będzie.
— B. / 21.IV.15. - Wewnętrzne przetrącenie kręgosłupa
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn vianiskowo niskowo
22:01
0405 8285 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno vianiskowo niskowo
be-awesome-today
21:29
3992 04a5
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
be-awesome-today
21:24
8872 ffdd 500
Struck by Lightning
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu vianiskowo niskowo

October 04 2017

be-awesome-today
22:27
Najwyższy czas na remont samej siebie. Ale czuję, że brak mi narzędzi.
— Dominique Browning "Slow love"
Reposted fromszeptywmroku szeptywmroku vianiskowo niskowo
22:27
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
be-awesome-today
22:26
5645 26c1
Reposted fromneedtochange needtochange vianiskowo niskowo
be-awesome-today
22:25
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
be-awesome-today
22:23

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
be-awesome-today
22:22

Ważne jest, aby pozwolić pewnym rzeczom odejść. Uwolnić się od nich. Odciąć. Zamknąć cykl. Nie z powodu dumy, słabości czy pychy, ale po prostu dlatego, że na coś już nie ma miejsca w twoim życiu. Zamknij drzwi, zmień płytę, posprzątaj dom, strzepnij kurz. Przestań być tym, kim byłeś. Bądź tym, kim jesteś.

— Paulo Coelho, Zahir
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
be-awesome-today
22:22
2465 cf9c

Myślę, że najtrudniejszą rzeczą w przywiązaniu jest pozwolić temu odejść..
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo
be-awesome-today
22:22
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianiskowo niskowo
22:21
6052 55d8
Reposted fromdivi divi vianiskowo niskowo
be-awesome-today
22:21
Reposted fromtereska tereska vianiskowo niskowo
be-awesome-today
22:19
jeszcze będzie przepięknie
be-awesome-today
22:17
Mam w głowie takie i don't know, że ja pierdole.
— Bezimenna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl