Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2018

be-awesome-today
22:23
8216 07d5
Reposted fromem82 em82
22:23
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf
be-awesome-today
22:23
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viadobby dobby
be-awesome-today
22:16
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianatory natory
be-awesome-today
22:15
Reposted fromcouples couples viaem82 em82
be-awesome-today
22:15
0453 2ecb 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaweruskowa weruskowa
be-awesome-today
22:14
W pewnym momencie życia piękno świata zaczyna ci wystarczać. Nie musisz go fotografować, malować ani nawet pamiętać. Wystarczy że jest.
— John Green – "Żółwie aż do końca"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
be-awesome-today
22:13
7453 ce02
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
be-awesome-today
22:12
3473 ffb3
be-awesome-today
22:10
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
be-awesome-today
22:07
Bywa, że trzeba przebyć daleką drogę, by wrócić do siebie
Reposted fromcichutko cichutko vialaparisienne laparisienne
be-awesome-today
22:07
0317 01a8 500
be-awesome-today
22:07
2462 23e5 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaem82 em82

April 30 2018

be-awesome-today
18:38
be-awesome-today
18:37
Potrzebuję, żebyś powiedział mi co czujesz, co myślisz, na czym stoimy, czego chcesz. Szczerze i szczegółowo.
Reposted fromTewi Tewi
be-awesome-today
18:35
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax
18:35
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi
be-awesome-today
17:56
2014 9de5 500
Reposted fromzakropkowani zakropkowani

April 11 2018

be-awesome-today
20:03
1666 c380
be-awesome-today
20:03
Szczęściem jest mieć kogoś, kto bez względu na wszystko, złapie cię za rękę i powie, że Cię kocha i, że zawsze możesz na niego liczyć. 
Reposted fromyourhabit yourhabit viahyphaeoflove hyphaeoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl