Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

be-awesome-today
22:29
0446 4d0a 500
be-awesome-today
22:23
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
be-awesome-today
22:22
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać. 
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
Reposted fromlovvie lovvie
be-awesome-today
21:14
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajethra jethra
be-awesome-today
21:14
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud vialaparisienne laparisienne
be-awesome-today
21:13
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viaweruskowa weruskowa
be-awesome-today
21:10
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viamojachorawyobraznia mojachorawyobraznia
be-awesome-today
21:10

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

December 02 2017

be-awesome-today
22:42
Wydaje mi się, że zakochałam się w Tobie do szaleństwa. Przyznaję, że nie chciałam Ci się z tego zwierzać, jednak nie jestem w stanie dłużej tłumić tego w sobie. Jeśli miłosć oznacza myślenie o tobie tuż po przebudzeniu i wieczorem, przed pójściem spać, to jestem zakochana. Chciałabym dzielić z Tobą cały swój czas. Kiedy Cię nie ma, wszystko traci znaczenie.
— Marlyn Monroe żyć i umrzeć z miłości
Reposted fromtegoniema tegoniema viafafner fafner
be-awesome-today
22:42
9073 e49d 500
Reposted frompouler pouler viaweruskowa weruskowa
be-awesome-today
22:42

Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

be-awesome-today
22:37
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud vialaparisienne laparisienne
be-awesome-today
22:37
Gdybyś wiedziała jak bardzo Cię kocham, umarłabyś z odpowiedzialności.
be-awesome-today
22:37
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
be-awesome-today
22:36
be-awesome-today
22:36
Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
be-awesome-today
22:35
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
be-awesome-today
22:35
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viaweruskowa weruskowa
be-awesome-today
22:35
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon vianiskowo niskowo
be-awesome-today
22:34
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl