Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

be-awesome-today
21:56
3642 9396
Organizm jest jednością – czujemy emocje jednocześnie w umyśle i w ciele. Ale somatyzacja to jest coś, co obserwujemy kiedy pojawiają się emocje zbyt trudne. Podam przykład. W sytuacji jakiegoś wyzwania, na przykład egzaminu, najpierw usiłujemy sobie radzić przy pomocy umysłu. Denerwujemy się, ale tłumaczymy sobie, że wszystko będzie w porządku. Myślimy sobie - tyle razy zdałam, jestem dobrze przygotowana, dam radę. Jeśli samo myślenie nas nie uspokaja to wtedy zaczynamy na przykład machać nogą albo kręcić włosy, palimy papierosa, zaklinamy los… Ale jeśli i to nie pomoże, to napięcie przenosi się na poziom cielesny – najczęściej w takiej sytuacji ludzie reagują brzuchem, czyli pojawia się biegunka. Mogą też dostawać bardzo silnych wypieków albo zaczyna ich boleć głowa. I to jest somatyzacja. A jeśli taka reakcja cielesna utrwali się, to może dojść do zmiany na poziomie tkanek lub układów organizmu czyli do zaburzenia psychosomatycznego.
Ich mechanizm jest do końca jeszcze niepoznany ale wiemy, że jeśli organizm jest w stresie, to utrzymuje się w nim stan napięcia. Zdaniem badaczy, powstawanie takich zaburzeń ma związek ze swoistym brakiem w obrębie psychiki. Taka osoba nie potrafi się ukoić czyli uspokoić przy pomocy umysłu, bo albo nie wykształciła takich psychicznych umiejętności w swoim dzieciństwie albo doznała w późniejszym życiu urazu, który ograniczył jej zdolność do radzenia sobie z trudnościami. Jeśli taka sytuacja trwa długo i napięcie nie jest rozładowywane, to poprzez bardzo złożony mechanizm biologiczny następuje rozwój procesów zapalnych, które z kolei prowadzą do różnych chorób. 
profesor Katarzyna Schier
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaFelicja Felicja
be-awesome-today
21:56
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix vianiskowo niskowo
be-awesome-today
21:56
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M vianiskowo niskowo
be-awesome-today
21:56
4015 c8a2 500
Reposted fromdelain delain vianiskowo niskowo
be-awesome-today
21:55
2490 6d7b
Reposted fromsiegmunda siegmunda vianiskowo niskowo
be-awesome-today
21:55
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
be-awesome-today
21:55
Człowiek samotny to ten, który dla nikogo nie jest numerem jeden.
— Helene Deutsch
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness vianiskowo niskowo
be-awesome-today
21:55
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom
Reposted fromMerlinka Merlinka viapomruki pomruki
be-awesome-today
21:54
be-awesome-today
21:54
5405 49e4 500
3//
Reposted fromrawwwr rawwwr vialaparisienne laparisienne
be-awesome-today
21:52
6683 7a2d
Reposted fromslodziak slodziak viapermanent permanent
21:52
6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate vianiskowo niskowo
be-awesome-today
21:51
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe vianiskowo niskowo
21:51
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaprzemeksic przemeksic

August 13 2017

17:38
3542 c233
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
be-awesome-today
17:26
2513 60de 500
Kiedyś Ci to pokażę...

Zabierz mnie do nieba...

August 07 2017

be-awesome-today
18:01

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


— Adamczyk
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabeltane beltane
be-awesome-today
18:00
be-awesome-today
18:00
  Wszystko wydaję się bardzo proste, dopóki nie zaczynasz się nad tym zastanawiać.
— Audrey Niffenegger - Zaklęci w czasie
Reposted fromIriss Iriss viabeltane beltane
be-awesome-today
17:12
Bo On zadaje takie pytania, których nikt wcześniej nie zadawał...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl