Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

be-awesome-today
14:21
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viaidosk8 idosk8
be-awesome-today
14:21
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
Reposted frommalchanceux malchanceux viaidosk8 idosk8
be-awesome-today
14:21
Miłość to... Takie coś, czego nie ma. To takie coś, co sprawia, że nie ma litości. To tak, jakby budować dom i palić wszystko wokół. Miłość to jest słuchanie pod drzwiami, czy to jej buty tak skrzypią po schodach... Miłość jest wtedy, gdy do 40sto letniej kobiety wciąż mówisz "Moja Maleńka". I... gdy patrzysz jak ona je,a sam nie jesteś w stanie nic przełknąć. I wtedy, gdy nie zaśniesz gdy nie dotkniesz jej brzucha. Miłość jest wtedy, kiedy stoicie pod drzewem, a ty... Marzysz o tym, żeby się przewróciło, bo będziesz mógł ją osłonić..
— Bogusław Linda - Sara
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaidosk8 idosk8
14:14
14:14
be-awesome-today
14:13
be-awesome-today
14:12

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viaMerlinka Merlinka
be-awesome-today
14:10
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viamojanazawsze mojanazawsze
14:10
5856 a35d 500
Mój ukochany Kraków <3
Reposted fromnowherextohide nowherextohide via100suns 100suns
be-awesome-today
14:10
Trochę bym się wykrzyczał, trochę poużalał a trochę chce mi się rzygać jak o tym myślę. 
Reposted fromyanek yanek viafabuleux fabuleux
be-awesome-today
14:08
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapomruki pomruki
14:08
be-awesome-today
14:07
Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viapomruki pomruki
be-awesome-today
14:07
4018 e5e1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
be-awesome-today
14:05
6760 a5b2
Reposted fromimradioactive imradioactive viazupelnie zupelnie
14:05
6949 4b1c
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viazabka zabka
be-awesome-today
13:57
0199 949d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
be-awesome-today
13:56
0395 4480
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viapomruki pomruki

April 27 2017

be-awesome-today
22:55
Do niedzieli jakoś szło
Lukier, miód, liryczne cudo
Nagle coś, drobiażdżek wręcz
Na manowce złości wywiódł mnie
(...)
Czasem coś, tyci czort
Zdania szyk przestawi mi
Lub slalomem gubiąc krok
Wracam po dwóch głębszych późno w noc
— Hey, "Mimo wszystko"
Reposted fromcudoku cudoku viaadwokatdiabla adwokatdiabla
be-awesome-today
22:54
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue vianihuhu nihuhu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl